Från helhet till detalj: ett avvikande exempel

Förberedelser inför Jordmarknaden, ett evememang organsierat av Mossutställningar på Strömparterren den 19:e maj 2019.

Arkitekturrevisionens kartläggning bottnar i en upptäckt hösten 2018; att det saknas ett samlat och tillgängligt register över de bostäder som avyttrats från Stockholms stads kommunala bostadsbolag. Genom idogt arkivarbete har vi nu lyckats sammanställa detta register; från ombildningen av Fikonträdet 19 på Kungsholmen (1979) till ombildningen av Exponeringen 2 i Högdalen (2014). Ett tidsspann på närmare 35 år och däremellan:

  • 926 fastigheter ombildade (över 40 000 bostäder)
  • 231 fastigheter sålda till privata bolag och privatpersoner (över 17 000 bostäder)1

Gå till toppen
Arkitekturrevisionen