Stöd oss

Arkitekturrevisionen behöver din hjälp! Vi är en ideell förening som sedan hösten 2018 arbetar med att kartlägga avyttringen av allmännyttans bostadsbestånd inom Stockholms stad. Vi intresserar oss för försäljningarnas rumsliga, sociala, estetiska, ekonomiska och politiska effekter över tid.

Trots att privatiseringen har varit en het politisk fråga under de senaste decennierna så saknas en fullständig och detaljerad sammanställning av de fastigheter som sålts till privata ägare. Det vår undersökning syftar till är därför att samla, komplettera och visualisera den data som finns utspridd i framför allt de kommunala bostadsbolagens arkiv.

Vårt mål är att analysera det här skeendet och skapa ett kunskapsunderlag för den debatt som uppstått nu när ombildningar och försäljningar till privata bolag åter aktualiserats. Utan den här typen av kunskap riskerar vi att upprepa gamla misstag och att stadsbyggnadsdebatten präglas av dåligt underbyggda ideologiska motsättningar. Vi riktar oss med vår kartläggning till allmänheten, yrkesverksamma och folkvalda.

Vill du stödja vårt arbete kan du ge oss en gåva direkt via Swish eller banköverföring eller höra av dig på kontakt[@]arkitekturrevisionen.se. Om du skriver in ditt eller din organisations namn som meddelande så listar vi dig/er som sponsorer (det går givetvis bra att vara anonym också). Skriv in din mailadress så kan vi hålla kontakten! Alla summor är välkomna men…

500 KR<  = ❤+ ?

10.000 KR<  = ❤ + ? + EXTRA EXPONERING

Clearingnr. 9272 kontonr. 9736638

Swish 070 006 37 73 (Adam Ulveson)

VART GÅR PENGARNA?

Vi i Arkitekturrevisionen har arbetat utan ersättning sedan i höstas med att sammanställa data till vårt första projekt: en kartläggning av försäljningarna av allmännyttiga bostäder i Stockholm från 1979 till idag. Arbetet har framförallt bestått av arkivbesök hos de olika bolagen, omfattande korrespondens med olika bolag och myndigheter och många timmar i ett växande kalkyldokument. Vi har därutöver haft möten med andra organisationer och hittat en del spännande framtida samarbeten och gjort några platsbesök.

Vår ambition är nu att kunna färdigställa och tillgängliggöra all denna data som rådata, i GIS-format och i ett lättillgänglig kartgränssnitt på nätet. Vi siktar också på att producera en publikation och en utställning där vi exemplifierar, beskriver och analyserar situationen utifrån vår sammanställning och bjuder in till diskussion.

Vi publicerar löpande texter med analyser och lärdomar utifrån vårt arbete här på hemsidan. Vi har också publicerat texter hos Dagens Arena senast https://www.dagensarena.se/essa/myten-om-den-langsiktiga-privata-hyresvarden/

För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi nu ekonomiskt stöd. Målet är att vara färdiga med det här i höst. Vi hoppas sedan kunna utvidga vår undersökning från Stockholms stads kommunala bostadsbolag till hela regionens tjugosex kommuner.

Vi kommer jobba med transparens kring vår ekonomi, än så länge finns det dock inte så mycket att redovisa. Stora kostnadsposter som vi ser framför oss är timlön för kompletterande arbete med sammanställning av data, arbete med publikation, utställning och eventuellt vidare arkivarbete vid en fortsättning men också produktionskostnader i samband med publikation och utställning.