Arkitekturrevisionen är en ideell förening som bildades hösten 2018 med ändamålet att utforska och kritiskt belysa arkitekturen. Föreningen är icke-vinstdrivande med syfte att ompröva och öka medlemmarnas och allmänhetens förståelse för arkitektur i allmänhet och den offentligt ägda och allmännyttiga arkitekturen i synnerhet.

Vi har framförallt arbetat med att upprätta ett arkiv som samlar alla bostadsfastigheter som sålts av Stockholms stads allmännyttiga bolag. Det har resulterat i stadsvandringar, texter, föreläsningar, samtal och deltagande i konstevenemang.

Om du är intresserad av att veta mer eller har något att bidra med hör gärna av dig på kontakt[@]arkitekturrevisionen.se eller följ oss på instagram.com/arkitekturrevisionen