Fotografi

Fastigheten Mullvaden första 22 på Hornsgatan 39. Ritad av Edward Ohlsson, uppförd 1909, innehåller 23 bostäder. Såldes av Svenska Bostäder år 2001 för 46.000.000 kr (16 118 kr/m2).
Föreningen genomför tillsammans  med arkitekt och fotograf Johan Dehlin en selektiv fotodokumentation av några av de ca. 1200 fastigheterna i arkivet. Dokumentationen genomförs med stöd av stiftelsen ARQ. Ett urval av fotografierna har publicerats tillsammans med data från arkivet som en fotoessä i Arkitektur nr 5 2023.