Arkivet

Arkitekturrevisionen arbetar med en kartläggning av utförsäljningen av allmännyttan i Stockholm. Det innefattar både ombildningar och så kallade beståndsförsäljningar, alltså avyttringar till andra kommuner och privata bolag. Vi tar ett helhetsgrepp på den här utvecklingen och beskriver både de ekonomiska och de arkitektoniska värdena på fastighetsnivå.

Hittills har vi fokuserat på Stockholm stads bostadsbolag. Vi har sammanställt alla försäljningar och arbetar nu med att systematisera det här arkivet och tillgängliggöra det för allmänheten, något som aldrig tidigare gjorts. Vi hoppas kunna genomföra den här kartläggningen på regional nivå i slutändan eftersom vi anser att det är en mer relevant nivå för att förstå situationen.